Prednáškové popoludnie - November 2015

12.11.2015 21:05

Prednáškové popoludnie 12.11.2015

Dňa 12.11.2015  Liga zdravia Slovensko  v spolupráci s DIA TYRNAVIA a mestom Trnava uskutočnili v  priestoroch konferenčnej  sály Trnavskej radnice pri príležitosti Svetového dňa diabetu prednáškové popoludnie pre členov Ligy zdravia Slovensko, diabetikov a pre širokú verejnosť.

Akciu zahájila predsedníčka Ligy zdravia Slovensko  p. Vilma Houbová, srdečne privítala všetkých  prítomných a hostí a už potom mohla začať prednášková časť:

Program:

  • Optimálna kontrola cukrovky - Cesta k životu bez komplikácií - MUDr. Jozef Lacka, PhD.,MBA -  Diabetológ
  • Liečba diabetes mellitus - MUDr. Oľga Minarovičová -  Diabetológ
  • Kompetencie všeobecného lekára v starostlivosti o diabetika - MUDr. Štefan Krištofík, PHM – Všeobecný lekár
  • Špecifiká merania krvného tlaku u diabetika - Miroslav Bugár/ Celimed, s.r.o./

Súčasťou prednáškového popoludnia pri príležitosti svetového dňa diabetu bolo aj  meranie krvého tlaku tlakomerom Omron,  hladiny cukru v krvi, ochutnávka čaju od firmy Leros.

Naši členovia mali veľa otázok na pánov  doktorov a pani doktorku,  ktorí im ochotne odpovedali.. Uvedené témy prednášok boli veľmi prospešné a poučné.

 

Sála bola preplnená účastníkmi, ktorí boli veľmi spokojní s jednotlivými prednáškami a tešia sa na ďalšie akcie usporiadané  našim občianskym združením.

Späť

Kontakt

Liga zdravia Slovensko, o.z.

0903 218 052

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode