Prednáškové popoludnie - Október 2017

19.10.2017 22:15

V stredu 18. októbra 2017 sa uskutočnilo edukačné prednáškové popoludnie Ligy zdravia Slovensko o.z. v spolupráci s Dia Tyrnaviou o.z. a mestom Trnava v konferenčnej sále Trnavskej radnice. K 110 prítomným účastníkom sa prihovoril poslanec mesta Trnava Ing. Jozef Klokner  a potom nasledovali veľmi poučné  prednášky.

Prvú prednášku začal  MUDr. Miroslav Mako zástupca primára Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave,  ktorý hovoril o náhlych cievnych mozgových príhodách, ich prevencii a liečbe. Vyzdvihol potrebu poznania príznakov a včasnej liečby, ktorá môže človeka vrátiť do bežného života bez väčšej ujmy na jeho kvalite.  Ortopedické pomôcky a ich využitie v praxi predstavila Katarína Ujváriová -  Area Sales Manager Thuasne SK s.r.o. Bolo predstavené Adeli Medical Centrum spolu s hyperbarickou oxygenoterapiou. Vedúca lekárka HBO Oxymed Center Piešťany, MUDr. Miriama Baníková priblížila využitie hyperbarickej oxygenoterapie pri rôznych ochoreniach, vrátane diabetickej nohy. Antidekubitárne nafukovacie matrace novej generácie nám predstavila z firmy Oxonnmedical s.r.o. p. Jana Dočekalová.

Ďalšia naša prednáška v spolupráci s Dia Tyrnaviou a mestom Trnava sa uskutoční dňa 22.11.2017 pri príležitosti Svetového dňa diabetu.

Prednášať nám bude PhDr. Mária Levyová - prezidentka AOPP, kde nám poradí v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, MUDr. Jozef Lacka PhD.  – diabetológ, nám povie či je cukor v citróne a že je treba poznať obsah cukru v potravinách. Z kúpeľov Brusno nás príde MUDr. Júlia Štipková – vnútorné lekárstvo poinformovať o komplexnej rehabilitácii pri kardio-vaskulárnych ochoreniach v kúpeľoch Brusno a Mgr. Lukáš Vaško PhD. – psychológ nás poinformuje o pohľade psychológa na problémy diabetika.

 LZ-letak-OCT2017.pdf 

 

 

Späť

Kontakt

Liga zdravia Slovensko, o.z.

0903 218 052

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode