Členstvo

 

Členstvo v Lige zdravia Slovensko, o.z. je dobrovoľné.

Podmienky členstva:

  • členom sa môže stať každý plnoletý občan SR, ktorý prejaví o členstvo záujem
  • členom sa môže stať i právnická osoba, ktorá prejaví o členstvo záujem
  • podmienkou  vzniku  členstva  je  riadne  vyplnená a  podpísaná  písomná  prihláška za člena, v ktorej  záujemca  prejaví  súhlas  so  stanovami  občianskeho  združenia  a  zaviaže  sa  plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v združení
  • členstvo vzniká na základe vyplnenej prihlášky a zaplatením členského poplatku
  • dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý je majetkom LZ SR, o.z.
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Kontakt

Liga zdravia Slovensko, o.z.

0903 218 052

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode