Nové vydanie občasníka   Li gáčik Zdravia - 2022

 Liga zdravia Slovensko

je nezávislé občianske združenie s pôsobnosťou na celom Slovensku. Poslaním združenia je stimulovať verejnosť k aktívnemu záujmu o vlastné zdravie, k účasti na vytváraní zdravých životných podmienok a k podpore zdravého životného štýlu. Hlavnou aktivitou občianskeho združenia je združovať ľudí všetkých vekových kategórii a v spolupráci s odborníkmi z rôznych lekárskych odborov a organizácií prinášať témy z vybraných oblastí ľudského zdravia.

Člen AOPP

Liga zdravie Slovensko sa tento rok stala členskou organizáciou platformy pacientských organizácii AOPP - Asociácie na ochranu práv pacientov.

Prostredníctvom tohto členstva budeme vedieť lepšie vplývať na národné legislatívne, rozhodovacie, či kontrolné procesy v štátnej správe, týkajúce sa zdravotníckeho systému. Vo februári 2016 sa uskutočnila 1. veľká pacientská konferencia, na ktorej sme spolu s množstvom ďalších pacientských organizácii prijali Pacientskú deklaráciu EUPATI. Konferencia, ktorú organizovala práve Asociácia na ochranu práv pacientov v spolupráci s Európskym pacientskym fórom (EPF) sa zaviazala pravidelne edukovať pacientov pod programom s názvom EUPATI.

AOPP pripravilo pre pacientov sprievodcu právami v zdravotnej a sociálnej starostlivosti

 

Novinky

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Liga zdravia Slovensko, o.z.

0903 218 052

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode