Prednáškové popoludnie - December 2014

10.12.2014 00:00

Dňa 10. decembra 2014 sme pre našich členov zorganizovali prednáškové popoludnie na SPŠ Trnava v spoločenskej miestnosti.

Akciu zahájila predsedníčka LZ SR p. Vilma Houbová, na ktorom srdečne privítala prítomných a hostí.

Na našu akciu prijali pozvanie MUDr. Krištofík Štefan PHM,/ všeobecný lekár pre dospelých /  ktorý našim členom veľmi pekne vysvetlil vplyv vitamínu C na ľudský organizmus a poinformoval nás názorne o možnosti ovplyvnenia imunitného systému parenterálne podávaným vitamínom C.

Naši členovia mali veľa otázok na pána doktora, ktorí im ochotne odpovedal. Uvedená téma prednášky bola veľmi prospešná a poučná.

Ďalšia prednášajúca bola p. Mgr. Andrea Šimorová vedúca odboru podpory zdravia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Téma prednášky bola Zdravý životný štýl.

V obšírnej prednáške poinformovala našich členov o výžive, stravovaní a hlavne o pohybe ,ktorý je veľmi potrebný pre dnešný život, taktiež o diétach pri chorobách.

Sprievodnými akciami prednáškového popoludnia bolo aj meranie tlaku / veľmi pekne ďakujeme sestričke Renátke – z ambulancie MUDr. Krištofíka / a meranie tuku, ktorý merali pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorým patrí veľké poďakovanie  za spoluprácu.

Akcie sa zúčastnilo 65 členov LZ SR.

Každý účastník obdržal vitamínový darček od f. Walmark, ktorej tiež touto cestou veľmi pekne ďakujeme .

Fotografie z podujatia v galérii nižšie.

Späť

Kontakt

Liga zdravia Slovensko, o.z.

0903 218 052

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode