Prednáškové popoludnie - Marec 2014

03.03.2014 00:00

Výročná členská schôdza a vzdelávacie popoludnie

  1. Výročnú členskú schôdzu otvorila predsedníčka p. Houbová, ktorá všetkých prítomných srdečne privítala.
  2. Členka výrobu p. Ing. Sorádová prečítala správu o činnosti, správu o hospodárení, rozpočet na rok 2014, aktivity na rok 2014
  3. Schválilo sa členské na rok 2014 v čiastke 5 €
  4. Náš hosť na našom podujatí bol Bc. František Albert / Fyzioterapeut – Gymstudio Albert
  5. Všetkých členov zaujala prednáška o zdravom životnom štýle, ktorú p. Albert vysvetlil velmi zrozumitelne a to  nám povedal ktoré  sú zdravé potraviny, niečo nás poinformoval  o dietách a doplnkoch výživy.
  6. Diskusia bola veľmi rozsiahla hlavne ohladom zdravého životného štýlu.
  7. Záver: Na záver p. Houbová všetkým prítomným poďakovala za účast členov a za prednášku p. Albertovi.

Späť

Kontakt

Liga zdravia Slovensko, o.z.

0903 218 052

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode