Výročná členská schôdza a plánované aktivity na 2014

03.03.2014 00:00

Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 3. 3. 2014

 • Výročnú členskú schôdzu otvorila predsedníčka p. Houbová, ktorá všetkých přítomných srdečne přivítala.
 • Členka výrobu p. Ing.Sorádová prečítala správu o činnosti, správu o hospodárení, rozpočet na rok 2014, aktivity na rok 2014 / správy sú prílohou zápisnice /
 • Schválilo sa členské na rok 2014 v čiastke 5 €
 • Náš hosť na našom podujatí bol Bc. František Albert / Fyzioterapeut – Gymstudio Albert /
 • Všetkých členov zaujala prednáška o zdravom životnom štýle, ktorú p. Albert vysvetlil ake sú         zdravé potraviny, niečo povedal o dietách a doplnkoch výživy.
 • Diskusia bola veľmi rozsiahla hlavne ohladom zdravého životného štýlu.
 • Záver: Na záver p. Houbová všetkým prítomným poďakovala za účast členov a za přednášku p. Albertovi.

Plánované aktivity na rok 2014

 • Vzdelávacie popoludnia – 3. marec 2014, September 2014
 • Rekondično – rehabilitačné pobyty – 4, 9 mesiac 2014, 
 • Spoznávanie krás Slovenska 14.6.2014 Smolenice
 • Dni zdravia  - jún 2014
 • Tvorivé ručičky – originálne vecičky./každý mesiac/
 • Kultúrno - spoločenské podujatie 23.5.2014, Májový tanec k zdraviu
 • Edukačné víkendové podujatie – august Sliač / 4 OZ /
 • Spolupráca s DSS
 • Spolupráca s občianskými združeniami
 • Spolupráca s médiami
 • Pohybom k aktívnemu životu
 • Relaxujeme a rehabilitujeme svoje telo, cvičenie, plávanie
 • Vydávanie  časopisu / Občasníka /

 

Späť

Kontakt

Liga zdravia Slovensko, o.z.

0903 218 052

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode